Üniversitelerde uzaktan ve ikinci öğretim için katkı payları ile öğrenim ücretleri belirlendi

“2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararda, yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine birinci öğretim ile açık öğretimde devlet ve öğrenci tarafından yapılacak katkı payı tutarları ile ikinci ve uzaktan öğretim öğrencilerinin öğrenim ücreti tutarları açıklandı.

Buna göre, daha önceki yıllarda olduğu gibi 2024-2025 akademik yılında da devlet üniversitelerinde eğitimlerine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden program sürelerini aşmayanlar için öğrenci katkı payı alınmayacak. Bu öğrencilerden alınması gereken katkı payı tutarları devlet tarafından karşılanacak.

2024-2025 eğitim-öğretim yılında devlet tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı tutarları yüzde 40 artırımlı olarak ödenecek.

 

ŞEHİT YAKINLARI, GAZİLER VE YAKINLARINA ÖĞRENİM ÜCRETİ MUAFİYETİ

Terörle Mücadele Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocukları, maluller ile eş ve çocukları, şeref aylığı alanlar ile eş ve çocuklarından yaş, program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacak.

Bu düzenleme kapsamına giren ancak 2024-2025 akademik yılına ilişkin kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında ilgili belgeleri ibraz edemeyen öğrencilere, söz konusu belgeleri ibraz ettiği tarihte bu akademik yıla ait ödedikleri öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretleri iade edilecek.

 

ENGELLİ ÖĞRENCİLER

Ayrıca engelli olduğuna dair raporunu yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın engellilik oranı kadar indirim yapılacak.

Birinci öğretim ve açık öğretim programlarına devam eden veya yeni kayıt yaptıran engelli öğrencilerden program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı alınmayacak.

Engelli olduğu halde 2024-2025 akademik yılına ilişkin kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında engelli olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, bu akademik yıla ait ödemiş oldukları öğrenim ücretlerinden engellilik oranı kadar yapılacak indirim tutarı veya öğrenci katkı payı tutarı, ret ve iadeler kaleminden iade edilecek.

 

YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLER

Kararda, yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti tutarları da belirlendi. Buna göre, yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları dahilinde kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti, ilgisine göre karar ekindeki cetvellerde belirlenen öğrenci cari hizmet maliyetinin 2 katından az olmamak üzere yükseköğretim kurumlarınca belirlenecek.

Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında kayıt yaptıracak yabancı uyruklu öğrencilerin ailesi ve kendisi Türkiye’de ikamet izni almış olanlardan; aynı aileye mensup birden fazla öğrencinin devlet yükseköğretim kurumlarında eğitimine devam etmesi durumunda bu öğrenciler için belirlenen öğrenim ücretlerine, yüzde 25 oranından az olmamak üzere ilgili yükseköğretim kurumlarınca indirim yapılacak.

Türkiye’deki üniversitelere yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden mütekabiliyet esası çerçevesinde öğrenim ücreti alınmayacak.

 

ÖĞRENİM ÜCRETİNİN KULLANILMASI

İkinci öğretinde alınacak öğretim ücretlerinin yüzde 10’u, öğrencilerin beslenme, barınak, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal hizmetlerinde kullanılacak. Kalan kısmı ise üniversite bütçesine dahil edilerek YÖK tarafından tespit edilen usul ve esaslara göre kullanılacak.

Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken tekrar girdiği sınav sonucuna göre başka bir yükseköğretim kurumuna yerleşen öğrenciler, kayıt yaptıracakları yükseköğretim programlarına ait katkı payı ve öğrenim ücretine tabi olacak.

Mevzuatla adları değiştirilen ya da fakülte veya yüksekokula dönüştürülen yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler, diplomalarını alacakları fakülte veya yüksekokula ilişkin öğrenci, öğrenim ücreti ve katkı payına tabi olacak.

Ayrıca, yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarında öğrenim ücreti ve katkı payı 1,5 katı olarak alınacak.

Öğrenci sayısı 10 ve altında kalan ikinci öğretim programında öğrenim gören öğrenciler, üniversitenin talebi ve YÖK’ün uygun görüşü üzerine birinci öğretim programına aktarılacak ve bu öğrenciler birinci öğretim katkı payı esaslarına tabii olacak.

 

 LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER

Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler, ön lisans ve lisans öğrencilerinin yararlandığı haklardan ve sunulan hizmetlerden aynı şekilde yararlanacak.

Uzaktan öğretim kapsamında lisansüstü öğrenim gören öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti, tezsiz yüksek lisans programlarının öğrenim ücretine tabi olacak.

Öğrencilerden, yeni kayıt ve kayıt yenileme sırasında, açık öğretim ve uzaktan öğretim materyal ücreti hariç her ne ad altında olursa olsun, öğrenim ücreti ve katkı payı dışında ücret alınamayacak.

 

GEÇİCİ MADDELER

Ailesi veya kendisi 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden ve herhangi bir devlet üniversitesinde örgün öğretim programına devam eden ön lisans ve lisans öğrencilerinin ve olağanüstü hal ilan edilen illerdeki devlet üniversitesinde örgün öğretim programına devam eden öğrencilerin, ödemeleri gereken ikinci öğretim ücreti devlet tarafından karşılanacak.

2024-2025 akademik yılında ailesi veya kendisi Filistin’in Gazze şehrinde ikamet eden ve herhangi bir devlet üniversitesinde örgün öğrenim programlarına devam eden ön lisans, lisans, tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ödemeleri gereken öğrenim ücreti devlet tarafından karşılanacak.

Karar, 30 Haziran 2024 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir